Senin, 16 September 2019
Agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Dan ilmu pengetahuan tanpa agama adalah lumpuh.

OSIS SMK NEGERI 1 TEBAS

Pembina OSIS : Rosdiansyah, S.Pd.

Ketua OSIS : ALDI

Wakil Ketua : HAFIZAL

Sekretaris I : YOBI RESTUNANDA

Sekretaris II : AGUSTILA

Bendahara I : MIFTAKUL JANNAH

Bendahara II : MUSLIMA

SEKSI BIDANG KEPENGURUSAN OSIS

1. Sekbid Ketaqwaan kepada Tuhan YME

Koordinator: WIWI WIDYANINGSIH

Anggota:

Siti Patimah

Fitri

Astriani

Rosa Linda

Juliana

Adityanda

Muhammad Ridwan

2. Sekbid Kehidupan Berbangsa, Bernegara, dan Bela Negara

Koordinator: HINDI

Anggota:

Fitri Cecilia Oktaviani

Feni

Hestiana

Eka Putri

Munzir Saputra

Surtiani

Ziana

3. Sekbid Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur

Koordinator: ELMA

Anggota:

Selly Cahyati

Nuvita Nurhayati

Manisa Septi

Della Sari

Shofi Herlin .N

Mislawati

Nazumi Ahmad Yani

4. Sekbid Berorganisasi Pendidikan Politik dan Kepemimpinan

Koordinator: ADITIA

Anggota:

Krisdifal

Kesi Ariska

Miky Wulan Sari

Tesya Agatha

Sarpika

Rizwal Hadi

Maria Anisa

5. Sekbid Keterampilan dan Kewirausahaan

Koordinator: HAMZAH

Anggota:

Martini

Anjelly

Wina

Meiling Santika

Tika Aprianti

Rahman

6. Sekbid Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi

Koordinator: HELMIZAN

Anggota:

Siska

Ririn

Nova Lestari

Lisa Gusvita Sari

Dwi Saputri

Hafidz Alfi Syahrin

Arif Nur .W

7. Sekbid Persepsi, Apresiasi, dan Kreasi Seni

Koordinator: RAUL GUNZALES

Anggota:

Sahli

Ardian

Guntur

Nita

Rindi

Maya